Kurs i "Regelverken för medicinteknisk utrustning"

av Henrik Larsen

Vi håller kurser nu i november 2016 som ger en allmän orientering och förståelse för regelverken för medicintekniska produkter. Vi går igenom olika typer av produkter med tyngdpunkt på Europa och USA.

Målgruppen är alla som behöver en djupare kunskap om regelverken för medicinteknisk utrustning, tex utvecklings-, produktions-, och marknadschefer, projektbeställare, projektledare och systemarkitekter.

Kursen hålls i Göteborg (22/11), Stockholm (24/11) och Lund (29/11) och i samarbete med Alten. Anmälan här.